Tusentals skarvar flyr när Johanna korsar deras fiskeområde

Med nyvunna vännerna John och Gabi på "Kutter-restaurang"

I Göhren lär man Kneippen-metoden för ett sunt liv.

Med ångtåget Rasender Roland t.o.r. Göhren

Hammershus fästning på norra Bornholm

Vakttorn och fängelse i Hammershus fästning

Karamelltillverkarna i Svaneke stimulerade inte aptiten

Krokås fiskehamn på Listerhalvön i Blekinge

Kustmnära vännerna: Mats och Eva i Krokås

Sedan Stig och Harriett i Sandhamn söder om Kalmar och därefter Lena och Ingemar i Färjestaden

En av alla små fiskebyar i S:t Annas skärgård

Lugnt och mindre vågat inomskärs

Skarvgödslad kobbe

 

Åter i Järna efter en Europarundtur.

I Oxelösund tar de stora fartygen bogserhjälp för att komma in och ut

Hösten 2015 Polen->Sverige

Hamnen i Stettin

Johanna rentvättad alla spindlarna har tvingats flytta

Focken hissas

och rullas in.

Några av segelklubbens båtar. Segelklubbsägda båtar istället för familjägda är ganska vanligt i Polen och Ryssland.

Polskt skolskepp

Sjunker passagerarblåten?

Väntar på broöppning 16.45 i Wolgas

Efter en ambulans åkt över öppnas bron med en kvarts försening

Linne'a, Ceasar och Jörgen, våra nya vänner i Kröslin

Sassnitz

Sassnitz svävande gångbro

Infart Sassnitz

Hamngäst

Göhren söder om Sassnitz

Mussellunch

Göhren

Kneippen-bassängen underlättar

Medeltida

soldat i

Hammershus

sy Matilda passerar de berömda kritklipporna norr om Sassnitz

Rosornas hus i Bornholms Svaneke

Gunnar och Christine på Fyrudden

Oskarshamns kärnkraftverk

Halssundet före Västervik

Sjömärket kejsaren