Ett vanligt hus i Vidin

Katt på hett plåttak i Vidin

Sven försöker stoppa krigarna

Historiska museet i Vidin med romersk stenkista i förgrunden

Kapten Dimitar visar styrhytten                               Matroserna inspekterar Johannas motor

Vi får uppskattat besök av Denka och Rumen Dinkowa

Storken Roland med ungar välkomnar oss också i Lom

Småfiskare                              Fika i Nikopol

Nikopol staden  nedanför kritklipporna

Påmastning i Rousse

Vi firar 1.Svenska flaggans dag

Gränspolisen i Sinistra bjuder på kaffe

Vår extra passagerare Fritz från Wien