T3

 


Etapp 2 våren 2009

Tyskland 23 april - 6 maj

Borgstedt vid Rendsburg 

Torsdagskvällen 23/4 flyttade vi in på Pensionat Diekshof i  Borgstedt som ligger nära Rendsburg. Pensionatet drivs av mor och dotter Kessler. Man får nämligen inte bo i båten när den är på land eftersom marinan Schreiber har rörelsevakter och det är dryga böter om någon är inne på varvsområdet nattetid. Förutom pensionatsrörelsen ägnar de åtskillig tid åt sin trädgård som har massor av dammar och blomgrupper och buskar av alla de slag.

     23/4 började vårrusten i vackert väder i skir vårgrönska.  Sjösättning blev det på måndag morgon 27/4. När vi packat allt och skulle iväg så upptäckte vi att det läckte in vatten i båten. Det var bara att ta upp den igen. Det visade sig att tätningen av kölen som gjordes i vintras ej höll och fick göras om. Ny sjösättning lördagen 2/5. Hurra båten var tät denna gång! På söndagen tog vi farväl av alla som hjälpt oss och satte kurs mot Brunnsbüttel vid Kielkanalens mynning.

Brunnsbüttel-Bremerhafen

Enligt uppgift skulle det gå att köpa sjökort i Brunnsbüttel men väl där fick vi reda på att det hade de slutet med. Så vi lånade istället sjökort från grannbåten som programmerades in i GPS navigatorn. Efter slussning ut till Nordsjön gungade vi i kraftig motvind och regn norrut mot Elbe-Weserkanalens mynning. Som fritidsbåt var reglerna för just Elbe att man måste hålla sig utanför farleden mellan farledsprickar och de gula prickarna. Sjöhävningen gjorde att den liggande masten började gunga otäckt i otakt med båten. Efter att med hjälp av winsch ha spänt fast masten bättre så slutade den gunga. Det blev ett blött jobb i motsjön. Lite nervöst var det sedan att närma sig land innan vi hittade kvastarna som utgjorde farledsprickning för kanalens mynning. Efter att ha hittat slussvaktens hus bakom gräskullen fick vi slussning in i den lugna kanalen. Kontrasten mellan Nordsjöns vågor, kyla och blåst och kanalens stillhet och värme var påtaglig.

    En av slussarna i kanalen var obemannad. Där fick man med hjälp av lite anvisningar själv sköta slussningen. Det blev en behaglig mysig färd på en smal vindlande idyllisk kanal och natthamn vid kanalkanten strax norr om Bremerhafen.

När vi skulle ut genom sista slussen som leder till Weser var tidvattnet för högt och vi kunde inte komma under slussens bro och fick vänta i 3 timmar tills det blev lågvatten.

    När vi dagen efter skulle lägga till vid en brygga mitt i Bremerhafen lossnade kombireglaget för gas fram friläge och back. Det var lite nervöst några sekunder innan det provisoriskt kom fast tills vi lagt till. Det var sedan enkelt fixat genom att dra åt en insexskruv som låser handtaget på sin axel. Mot kvällen anlände vi till Brake i lågvatten. Efter att ha klättrat upp efter den höga kajkanten hittade vi ett telefonnummer till slussvakten som slussade upp oss 6 meter till en hamnbassäng. Otroligt att det kan vara så stora nivåskillnader långt inne i floden Weser.

Hunte och Küstenkanal

Nästa dag fortsatte vi söderut och högvattenfloden var på väg åt samma håll vilket gav oss 3 till 4 knop extra fart + vår vanliga fart så det blev stundtals ända upp till 10 knop. Från Elbe tog vi sedan av till Floden Hunte och sedan vidare på Küstenkanal. Küstenkanal var en tråkig kanal där vi mötte massor av stora långa pråmar som körde mitt i kanalen. Många av dem var så nerlastade att de fick otroligt låga fribord så de skulle inte klara sig om de kom ut på öppet hav.

Att köra om en långsam pråm var inte lätt för det bildades bakåtströmmar mellan pråmen och land. Det blev en lång omkörningssträcka eftersom vår fart inte blev mycket större än pråmens när vi låg vid sidan av den.

      Natthamn på Küstenkanalen var inte lätt att finna. Det fanns visserligen massor av hamnar men bara för pråmarna och där var det förbjudet för fritidsbåtar att lägga till. Räddningen blev en avstickare till sidokanalen Elisabethfehnkanalen, som var smal och vacker, 1,5 djup och bara ca 15 bred, där lövträdsgrenarna bildade en vacker tunnel.

     Vi hade tidigare  funderat på om vi skulle ha masterna uppe och välja den sk stående mastrouten genom Tyskland och Holland. Det är klart att vi saknade segel och mast för de två överfarterna på Nordsjön vid Brunnsbüttel och vid Bremerhafen men det vägdes mer än väl upp av att vi istället har kunnat välja flera små slingrande mysiga lugna kanaler och där sluppit tampas med pråmarna.

Ems

Efter Küstenkanal blev det floden Ems. Dags att betala räkningar med hjälp av laptop. Alla trådlösa nätverk vi hitintills fått kontakt med har varit spärrade så vi spanade. Helt plötsligt dök  semesterbyn Walchum upp med restaurang där kunde vi lägga till och koppla upp oss mot internet.

    Natthamn blev sedan Haren i Tyskland. Inte så långt från Emmen i Holland där Charlotte och Gijs bor. Charlotte var utbytesstudent hos oss 1991 1992 och bor nu ihop med veterinären Gijs.

De kom och hämtade oss och nästa natt bodde vi hos dem i deras nyinförskaffade villa.