Grekland korrupt och bankrutt!!

Vi förvånas över mängden dyra grekregistretade lyxbilar. Mercedes, Audio, Volvo. Många  över 500.000 kr klassen. Hur går detta ihop i ett konkursmässigt land?  Grekland är tydligen ett fattigt land med många rika.

Vi försöker förstå hur det hela hänger i hop. En artikel från 14 maj 2012 i Der Spiegel ger oss förklaring .

Vi översätter, analyserar och sammanfattar:

 

Sjukdomsbild och åtgärder:

Militärjuntan införde olika regler som fortfarande finns kvar och försvårar Greklands tillfrisknande och demokratisering.    

Här några exempel:

 

Det finns fortfarande 140 låsta yrken och verksamheter (Licensyrken)

Dessa ärvs eller kan säljas men de är dyra att köpa så tex kan en licens för att överta en  taxirörelse kosta över motsv 1 milj svkr.

 

Staten försökte ta bort detta system men de som hade dessa licensierade förmåner reagerade med stor ilska och strejker. Transportrörelser, apotek etc satte stopp på turismen och transporter.. Eu har också ställt krav på att detta skall avregleras men det har misslyckats

 Detta  är en plåga för statsförvaltningen.

 

Det fanns till 2011 inga centrala register typ lagfarter på vem som ägde mark och fastigheter.  Detta begränsar mögligheten att beskatta egendomar. Försök att registrera upp detta går trögt bara några % är till dags dato registrerat. Trots hjälp från Eu.

 

Till 2011 var det obekant hur många greker som var statsanställda.

 

Den privata industrin är mestadels omodern och har dålig konkurrenskraft

 

Övriga åtgärder:

För att hjälpa den sjuka patienten Grekland har EU-länderna och IWF givit lån i tre omgångar 240 Mdr + 100 Mrd + 40 Mdr euro total 380 Mrd Euro. Lånen är obegripligt stora. Men dividerar man med antalet invånare i Grekland och räknar om till Skr så är i princip varje invånare i Grekland (inkl spädbarn och åldringar.) skyldig EU ca 300.000 kr . Flera villkor är kopplade till dessa stora lån. Åtgärder som Grekerna måst göra är bla

Öka momsen  från 19 till 23 %

Sänkta minimilöner från 585 till 490 Euro/månad

Sänkt arbetslöshetsersättning från 461 till 358 Euro/månad

(Lönerna är dock fortfarande högre än i randstaterna Portugal, Rumänien och Bulgarien.)

Den offentliga sektorn omfattning skall minskas..

Detta har gått trögt

Införa fler skatter på lyxvaror.

 

Resultat:

Hur har då dessa gigantiska lån hjälpt sjuklingen.

Intensivvården har gjort patienten Grekland sjukare.!!

Reformerna har inte fungerat!!

Eu har gjort en lista på mål och 32 olika åtgärder varav nästa inget är genomfört.

Den Grekiska regeringen kan inte visa på några större verkningsfulla genomförda åtgärder.

Privatiseringen har gått trögt.

Få vågar investera i ett land som både är bankrutt och korrupt trots att det säker går att billigt överta vissa verksamheter.

Den etablerade härskande klassen har inget större intresse av verkningsfulla reformer.

 

Från 2007 till 2011 har:

 Grekiska statsskulden ökat från 239 till 356 Mdr euro

BNP minskat från 210 till 182 Mdr Euro

Arbetslösheten ökat från 8,3 till 17,7 % av den arbetsföra delen av befolkningen.

 

Alternativ tuffare sjukdomsbehandling:

Ingen kan tvinga Grekland att gå ur valutaunionen men det ligger på sikt i Greklands eget intresse att övergå till annan valuta. Det kommer att medföra våldsamma kostnadsökningar på importerade produkter men också kraftiga pris och reallönesänkningar vilket bör öka Greklands självförsörjningsgrad och konkurrenskraft på sikt. Det skulle bli ett kraftigt stålbad för grekerna värre än det som nu pågår. Det  tycker jag och även den amerikanska ekonomen

Kenneth Rogott.

 

Ett förslag på trivial enkel åtgärd som vi fått förslag på från en grek är att införa felparkeringsböter. Det skulle ge några miljoner och lite bättre ordning i trafiken. Vi har till dags dato inte sett en enda felparkerad bil med böteslapp.