Antwerpens jättehamn

Borgen som nu är Antwertpens sjöfartsmuseum

Stadshuset i Antwerpen

Gouda

Kortijktornen i Belgien

Gästflaggbytet från Belgisk till Fransk