Vad vi lärt oss

Slussning i Main och Main-Donau kanal:

  1.  Använd VHF i varje sluss: exempel på konversation "Schleuse Berching von Spotboot Johanna" vänta på svar sedan"Guten Tag, Wir möchten durch die Schleusse gehen, wir gehen Bergfahrt"(uppströms) eller Talfahrt (nedströms) vänta sedan på instruktioner och information från slussvakten. Tala gärna om när du gjort fast t.ex."Sportboot Johanna ist klar und Fest gemacht" .VHF är inget måste men bekvämt mot att gå in mot kaj före slussningen lägga till och ropa i de fasta telefonerna som ibland finns utanför slussen.  Att bara ligga och vänta och hoppas att man är upptäckt är många som gör men vi upplever att VHF kommunikationen underlättar för både oss, slussvakt och pråmskeppare så att alla är uppdaterade. Ibland har en slussvakt flera slussar och sköter bevakningen via tv-kameror och de sitter inte och vrålstirrar på alla monitorerna hela tiden. På flera ställen finns småbåtsslussar i början är de 3,5 m breda och senare bara 2,5 breda. Johanna är 3 m bred så 3,5 gick att pressa sig in i dessa. I dessa slussar sköter man hela slussprocessen själv enligt en instruktion som sitter vid slussen.
  1. Kör  in efter pråmar och andra yrkesfartyg men är man ensam så är det oftast bäst mitt i slussen.
  1. Körinte för nära de stora fartygen för att slippa snurra runt i propellervirvlarna.
  1. Finns möjlighet att välja slussida. Välj  sidan som vrider in aktern vid backning.Detta för att kunna vrida in hela båten mot slussidan om man av misstag kommer snett in med fören mot slussväggen.
  1. Välj ställen där det finns både stege och pollare invid varandra. Slussarna är inte byggda för sportbåtar. Det är för långt mellan de olika pollarna så man får nöja sig med det lilla avstånd som blir mellan pollare och stege.  Sedan byter man fästpunkter vartefter man stiger upp eller sjunker ner i slussen.
  1. I slussar med flytpollarvagnar kan man göra fast båtens mitt mot flytpollarvagnen men det kan bli stora krafter som trycker ut båten när vattnet släpps in från utjämningsbassängerna mot båtsidan i början av slussningen uppströms. Vi hade inget starkt fäste mitt i båten så vi höll i själva i tamparna som gick från för och akter via pollarna till oss. Vi  åkte ut någon meter av de starka strömmarna när det sprutade in vatten mot båtsidan i början av slussningen sedan blev det lugnare.
  1. En mardröm är om flytpollarvagnen fastnar eller om någon lina eller fender fastnar i slusstegen så att båten sitter fast när vattnet stiger eller sjunker. Det har aldrig hänt oss men för säkerhets skull hade vi en kniv i beredskap för att i så fall kapa förtöjnignslinorna, Har sett en båt som blev hängande vid nerslussning. .Vi hade 2st 20 m linor på varje sidan. Vi tyckte det räckte för man måste ju ändå byta fäste och linan hade en hanterlig längd. Vi hade gummidämpare på linorna för att slippa ryck i linorna.

Vi tyckte det var smidigare när vi kommit in i dessa rutiner. Kom gärna igen med förslag på alternativa slussningsmetoder  för småbåtar.  I de automatiska slussarna i Frankrike och andra slussar  gäller en annan slussningsteknik.

Möte med pråmar

På Mosel och Rehn var det på vissa ställen trångt i svängarna. Specielt om man möter en extra lång dubbelpråm. De behöver ibland hela utrymmet för att svänga. Då är det bäst om man kan dra ner farten så att pråmen hinner passera det trånga partiet före mötet. I Mosel var  kanalen på några ställen nersprängd och prickarna satt inte långt utanför denna kant. Kanten syns inte. Det innebär i praktiken att kommer man där utanför prickarna så går det direkt från 3 m djup till någon meter och ekolodet varnar samtidigt som man kör på kanten. Det råkade vi ut för på ett ställe när vi väjde för mycket  för en pråm som vi mötte. Vi blev rekomenderade att ha ekolodets varningssignal på 2,5 m vilket fungerade bra i övrigt.