De sju dödssynderna 

Mosaik på golvet vid altaret i Fourvières krypta

De sju dödssynderna finns i bibeln. Jesus återkommer ständigt till dem. År 600 formulerade Gregorius den store listan över dem.  De var mycket populära under medeltiden då många målningar, litteratur och skådespel innehåller detta tema. tex i Dantes "Den gudomliga komedin"   Individernas dödssynder leder människorna in i sociala problem. De har också en motsats en dygd. Ibland är gränsen mellan dygd och dödssynd hårfin. De symbilserades ofta med något djur för att de skall vara lätta att komma ihåg.

DÖDSSYNDERNA  kan leda till  SOCIALA PROBLEM motsatsen DYGDERNA

 LATHET LÄTTJA   LIKGILTIGHET INFÖR LIDANDE    FÖRSIKTIGHET

FROSSERI                            DROGMISSBRUK                 SÄLLSKAPLIGHET

VREDE                                  VÅLD OCH KRIG                 RÄTTFÄRDIGHET

AVUND                                TERRORISMEN                               RÄTTVISA                  

 

LUST, OTUKT                          PORNOGRAFI                                 KÄRLEK

GIRIGHET                MISSBRUK AV ALLMÄNA MEDEL           KLOKHET

HÖGMOD                          DISKRIMINERING                    SJÄLVAKTNING