Orion med Vita Havs Eskadern

i Ryssland och Norge 2015